İş Sağlığı Güvenliği | rnc8.org

İş Sağlığı Güvenliği

Kurum ya da kuruluşların yapmak zorunda olduğu iş sağlığı güvenliği çok önemli olduğu kadar, iş sağlığı güvenliğine son derece dikkat edilmesi gerekir.
iş sağlığı güvenliği

İş Sağlığı Güvenliği Nedir?

Genel olarak iş sağılığı denildiği zaman iş yerini ve üretimin tamamen içinde düşünülmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerlerinde sağlıklı bir çalışma ortamı bulunmuyorsa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş sağlığı güvenliği; çalışanların sağlıklarını ruhsal, bedensel ya da sosyal olarak en yüksek düzeyde devam ettirmek ve iş yerlerinde işin yapılması ile alakalı meydana gelen tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek durumlardan korumak veya daha da iyi bir çalışma ortamı sağlamak adına yapılan tüm çalışmaları kapsamaktadır.

İş yerinde meydana gelebilecek her türlü sağlık sorunları ya da mesleki sorunların en az olmasını sağlayan ya da tam anlamı ile ortadan kaldırılması çalışmalarına iş güvenliği sağlığı denilir. İş sağlığı güvenliğinin sağlanması bakımından alınan tüm tedbirler sayesinde gerek işçi ve işletme gerek ise iş yeri korunmuş olacaktır.

İş Sağlığı Güvenliğinin Önemi Nedir

İş Sağlığı Güvenliğinin Önemi Nedir?

Çalışan işçilerin sanayileşmeye bağlı olarak kaldıkları istenmeyen iş kazası ya da meslek hastalıklarında artışlar olmaktadır. İş sağlığı güvenliği iş kazaları, dikkatli çalışmaması veya işçilerin hiçbir eğitimi olmaması gibi durumlarda çok daha önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu gibi bir olay ile karşılaşılması iş sağlığı güvenliğinin alınmamasından kaynaklanan bir durumdur.

İşçilerin her türlü olumsuz bir olay karşısında alınması gereken önlemler için bilgilendirilmesi gerekmektedir. İş sağlığı güvenliği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kesinlikle yasal temele dayanmakta ve her iş yerinde mutlaka bu kanunun yapılması zorunlu kılınmaktadır. İş yerlerinde bulunmayan bu yasal kanun durumunda gerekli zamanlarda cezai işlem uygulanmaktadır.

İş Sağlığı Güvenliğinin Amacı Nedir

İş Sağlığı Güvenliğinin Amacı Nedir?

İşçilerin her zaman güven içinde çalışmalarını sağlayan iş sağlığı güvenliğinin en büyük amacı iş ortamında meydana gelebilecek tüm tehlikelerin bertaraf olmasını sağlamaktır. Olası tehlikelerin en aza indirilmesi ile çalışan işçilerin iş kazalarından ya da meslek hastalıklarından korunması ve üretimin güvenliğini temin ederek zamanın veya kişisel gücün en üst düzeyde verimlilik ile kullanmasını sağlamaktır.

İş sağlığı güvenliğinin en büyük amaçlarından biri de işçi, ve iş yerinin güvenliğinin dışında çevresinin de güvenli alanlar şeklinde kalmasını sağlayacak meslek elemanlarının yetiştirmektir. İş sağlığı güvenliği önlemleri alınmadığı takdirde hem işçiler hem de iş yeri büyük tehlike altındadır demektir. Kesinlikle iş sağlığı güvenliği oluşturulması zorunludur.


Detaylı Bilgi İçin Sitemizi Ziyaret Edebilirsiniz : https://www.bizimosgb.com

Hiç yorum yok